Välkommen till VitaVis

VitaVis är latin och står för kvalité i livet eller livskvalité. Detta är något vi eftersträvar när vi arbetar och vi finns för att bidra med vår kunskap så andra kan göra en personlig utveckling och stärka sig själva som individer

Vi har som mål att kunna erbjuda de bästa utbildningarna och kompetenshöjande kurserna på marknaden, samtidigt som vi har som ansvar att hålla oss uppdaterade inom vår bransch och se till att vi vidareutvecklar både oss själva som individer och företaget för att få en långvarig och hållbar struktur.

VitaVis grundades av Sara Odén som sedan 2004 verkat som föreläsare, stressterapeut och utbildad ICF Certifierad ACC Coach med över 2000 klienttimmar. Där fokus har legat på näringslivet och chefscoaching och många gånger under årens lopp blivit anlitad inom elitidrotten, så som tennis, dynamiskt skytte och friidrott EM och SM.

Vi hjälper dig bland annat med att:

  • Lära känna din egen och andras utvecklingspotential!
  • Hjälpa dig eller ditt team att gå från tanke till handling.
  • Stärka din fokusering och får dig att se verkligheten ur nya vinklar.
  • Inspireras till nya tankar och möjligheter samt tydliggöra det som ska åstadkommas och betona balans och kapacitet.
International Coach Federation Certificate

Ur ingenting är allt möjligt.